Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 41 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

 • § 43 ajaksi ohjelmapäällikkö Harri Jurvela
 • § 48 ajaksi kehittämispäällikkö Jaakko Laurila
 • § 49 ajaksi hankearkkitehti Arto Huovila
 • § 50 ajaksi koordinaattori Ulla Majamaa
 • § 51 ajaksi johtava koordinaattori Maris Reinson
 • § 52 ja § 53 ajaksi johtava koordinaattori Päivi Niskanen
 • § 54 ajaksi lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
 • § 55-57 ajaksi suunnittelija Anna Henttonen
 • § 58 ajaksi johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen
 • § 59-62 ajaksi projektipäällikkö Anna Szalay
 • § 64 ajaksi suunnittelija Susanna Lundström

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)