Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 46 Palvelutoiminnan rajoituksia koskeva sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2052/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi 3.3.2021 uusia rajoituksia koronavirustilanteen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjausryhmän uudet suositukset otetaan käyttöön myös Tampereen kaupungin palveluissa. Covid-19 -pandemiasta johtuen palvelutoimintaan vaikuttavat rajoitukset muuttuvat pandemitilanteen mukaan. 

Päätösvalta palvelutoiminnan järjestämisestä tai sen rajoituksista on sivistyspalvelujen osalta sivistys- ja kulttuurilautakunnalla. 

Mikäli sivistyspalvelujen palvelualueella syntyy tarve tehdä palvelutoiminnan rajoituksia, niin on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja viipymättä viranhaltijapäätöksenä.

Esitetään, että palveluryhmien johtajille delegoidaan toimivalta päättää tarvittaessa palvelutoiminnan rajoituksista epidemiatilanteen niin vaatiessa 26.3.2021 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Palveluryhmien johtajille delegoidaan toimivalta päättää tarvittaessa palvelutoiminnan rajoituksista epidemiatilanteen niin vaatiessa 26.3.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Pirkko Lindberg, Juha Ahonen, Pekka P. Paavola, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)