Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 59 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Toiminnan painopisteet 2020 -iltakoulu, 15.35-16.30
  • Kämmenniemen koulun sisäilmatilanne (Elina Kalliohaka)
  • Liikuntatilojen ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Harri Jurvela ja kehittämisjohtaja Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla Toiminnan painopisteet 2020 -iltakoulun ajan.

Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala, Sirpa Pursiainen ja Aku-Paulus Sajakorpi sekä Jussi Kytömäki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana. Johtaja Taru Kuosmanen, Noora Tapio, Seppo Kovala ja Essi Vallbacka saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)