Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 75 Ei julkinen