Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Joanna Leino ja Hanna Salo saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila esitti kokouskutsussa mainitsemattoman asian "Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa" ottamista käsittelyyn. Sirpa Pursiainen kannatti Jussilan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Jussilan esityksen hyväksyminen Jaa, esityksen hylkääminen Ei
Äänestyksen tulos: Jussilan esitys kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottamisesta käsittelyyn hyväksyttiin äänin 6-4.

Äänestykset
Jussilan esityksen hyväksyminen Jaa, esityksen hylkääminen Ei

Jaa
Matti Helimo
Anne-Mari Jussila
Matti Joki
Sirpa Pursiainen
Terhi Kiemunki
Aku Sajakorpi
Ei
Johanna Loukaskorpi
Eija Nevala
Henrik Kähkönen
Joanna Leino

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti äänin 6-4 ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian "Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa" käsittelyyn.

Eriävä mielipide
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn ottamisen osalta.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Kokouskutsussa mainitsematon asia "Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa" päätettiin käsitellä pykälän 58 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)