Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 57 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kaupunginlakimies Jouko Aarnio § 56 ja 77 ajaksi
  • kehittämispäällikkö Harri Jurvela ja kehittämisjohtaja Leena Viitasaari § 59 ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 59 ja 61 sekä 62 ajaksi
  • hankeinsinööri Sinikka Vähämaa § 62 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)