Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 77 Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa (lisäpykälä) 

TRE:3143/10.03.00/2019

Kokouskäsittely

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio oli asiantuntijana paikalla.

Esittelijä Lauri Savisaari poisti asian listalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)