Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 63 Pispalan koulun väistötilan aikaiset koulukuljetusetuudet 

TRE:2929/12.02.03/2019

Kokouskäsittely

Esittelijä Taru Kuosmanen poisti asian listalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)