Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

§ 119 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Koulujen ja päiväkotien kapasiteettitarkastelu (Elina Kalliohaka)
  • Koulujen ja päiväkotien asiakastyytyväisyys (Kristiina Järvelä)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)
  • Sivistyspalvelujen organisaatiomuutoksen valmistelutilanne (Lauri Savisaari)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)