Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 121 Lamminpään koulun tarveselvitys 

TRE:5332/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lamminpään koulu sijaitsee Lamminpään kaupunginosassa osoitteessa Kortesuontie 27, 33420 Tampere.  Kiinteistötunnus 837-225-2025-0001. Etäisyys keskustorilta on noin 9 km. Koulu koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta. Rakennuksen 1 ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1929 ja vaihe 2 vuonna 1935 (suunnittelija rakennusmestari E. Salo). Rakennus 2 valmistui vuonna 1979 (arkkitehti Olavi Suvitie ja Taito Uusitalo) ja ruokalarakennus vuonna 1979 (arkkitehti Jaakko Ilveskoski). Rakennus 1 on peruskorjattu vuonna 1980 ja ruokalarakennus vuonna 2000. Rakennusta 2 ei ole peruskorjattu aiemmin. Rakennukset ovat toimineet koulukäytössä koko historiansa ajan.

Tilan tarve

Koulussa toimii luokat 0-6 3-sarjaisena. Oppilaita koulussa on noin 550, joista esiopetusikäisiä noin 75. Henkilökuntaa koululla on yhteensä noin 60 henkeä. Koko hankkeen valmistuttua rakenteellinen oppilasmäärä on 545 oppilasta, josta esiopetuksen osuus on 75. Tilanahtaudesta johtuen osa oppilaista käy tällä hetkellä koulua viereisellä tontilla sijaitsevassa Piiriniityn siirtokelpoisessa päiväkotirakennuksessa.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana rakennuksessa 1 on yhteensä 1 375,5 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 1 837 htm2. Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana rakennuksessa 2 on yhteensä 2 568 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 3 495 htm2. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Rakennuksen 2 hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen. Rakennuksen 2 rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä 2023 ja niiden on määrä valmistua joulukuussa 2024. Rakennuksen käyttöönotto on tammikuussa 2025. Rakennuksen 1 rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2025 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2026 ja käyttöönotto elokuussa 2026.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1945.  Asemakaavamääräys on ”Yleisen rakennuksen tontti”. Muita kaavamääräyksiä tontilla ei ole. Toimenpiteet eivät edellytä asemakaavamuutosta. Tontin koko on 15 035 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa Kivilevontie, idässä Kortesuontie, etelässä Lannemäentie ja lännessä Lamminpään urheilukenttä. Ajoyhteys tontille on Kortesuontien kautta. Tässä tarveselvityksessä rakennus 1 esitetään perusparannettavaksi ja rakennus 2 korvattavaksi uudisrakennuksella. Uudisrakennus toteutetaan purettavan rakennuksen paikalle. Ruokalarakennus esitetään purettavaksi. Pysäköinnin järjestelyitä selkiytetään hankkeen yhteydessä, autopaikkoja alueelle sijoitetaan yhteensä 14 kpl. Huoltopiha ja saattoliikenne keskitetään rakennuksen 2 läheisyyteen, pysäköintialue suunnitellaan läpiajettavaksi. Saattopaikkoja suunnitellaan yhteensä 6 kpl. Invapaikat sijoitetaan lähelle sisäänkäyntejä. Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille noin 265 kappaletta. Koulun välituntipihan koko on noin 6 000 m2 (noin 11 m2/oppilas). Koko välituntipiha uudistetaan hankkeessa. Tontin kaakkoiskulmassa sijaitsee aluemuuntamo, jonka omistaa Tampereen Sähkölaitos, eikä se liity hankkeeseen.

Rakennus 1 perusparannus

Tilojen perusjärjestys säilyy ennallaan. Nykyiset henkilökunnan tauko- ja työtilat ja oppilashuollon tilat muutetaan opetustiloiksi. Isompien kotiluokkien lisäksi kerroksiin sijoitetaan pienryhmätiloja. Osa luokista varustetaan siirtoseinällä, joka mahdollistaa luokkatilan monipuolisemman käytön. Oppilasauloihin sijoitetaan oppilasnaulakot ja kenkätelineet. Kellarissa sijaitsevat teknisen työn tilat ovat mitoitukseltaan alimitoitetut, eikä tilan sisäkorkeus mahdollista uuden talotekniikan sijoittamista tiloihin. Tästä syystä on päädytty esittämään ratkaisua, jossa käsityön tilojen kokonaisuus sijoitetaan rakennukseen 2. Kellariin sijoitetaan henkilökunnan yhteiset puku- ja pesutilat, varastoja, uusi siivoustila ja ulkovälinevarasto. Rakennukseen sijoitetaan uusi henkilöhissi. Pohjoispuolen porrashuoneen yhteyteen rakennetaan uusi esteetön reitti. Ullakkotilaan rakennetaan uusi iv-konehuone. Kaikki tilapinnat uudistetaan ja kalusteet ja varusteet uusitaan. Julkisivut, ikkunat ja ulko-ovet uudistetaan. Kaikki rakenteelliset riskit korjataan ja poistetaan perusparannuksen yhteydessä. Kaikki toimenpiteet tehdään vanhoja rakenteita kunnioittaen ja historialliset arvot huomioiden.

Rakennus 2 uudisrakennus

Suunnitelman mukaan luokkien 0-2 opetus keskitetään rakennukseen 2. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu iso kolmeen osaan jaettava noin 600m2 kokoinen liikuntasali puku-  ja pesutiloineen, keittiö ja ruokasali, henkilökunnan työ- ja taukotilat sekä taito- ja taideaineiden kokonaisuus sekä oppilashuollon tilat. Toiseen kerrokseen sijoittuu kotiluokat ja muut opetustilat.

Rakennuksen 1 energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennuksen 2 energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90(kWhE/m2 vuosi).

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon: rakennus 1 perusparannus 5 234 000 euroa (2 273 euroa / brm2, alv 0 %) ja rakennus 2 uudisrakennus 10 454 000 euroa (2 868 euroa / brm2, alv 0 %). Rakennuksen 1 perusparannuksen ja Rakennus 2 uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 941 280 euroa / vuosi (14,71 euroa/m2/kk), olemassa oleva pääomavuokra 93 847 euroa / vuosi (4,26 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 171 666 euroa/vuosi (2,75 euroa/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 6 435 euroa / vuosi (4,13 euroa/m2/kk), kunnossapito 88 298 euroa / vuosi (1,38 euroa/m2/kk) ja tontinvuokra 22 963 euroa / vuosi (0,36 euroa/m2/kk). Vuokra on yhteensä 1 324 489 euroa / vuosi (20,70 euroa/m2/kk).

Toiminnan kustannukset

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 50 henkilöä. Opettajia koulussa on noin 24. Lisäksi on rehtori, koulusihteeri ja vahtimestari sekä koulukuraattori ja psykologi. Heidän kaikkien palkkakustannukset ovat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa / vuosi. Koulunkäynnin ohjaajia koulussa on noin 3. Heidän palkkavaraus on noin 80 000 euroa / vuosi. Perusopetuksen vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 1,5 miljoonaa euroa / vuosi. Esiopetuksen henkilökunnan (3 lto + 4 lh) henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 263 000 euroa. Koulun (ml. esiopetus) henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1 677 000 euroa / vuosi. Henkilöstökustannukset pysyvät lähes ennallaan, sillä koulun kapasiteetti pysyy melkein samana perusparannuksen jälkeen. Lisäystä voi tulla erityisluokan / -luokkien perustamisesta. Vuosien 2024-2025 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat kokonaisuudessa noin 1 362 000 euroa (2 500 euroa * oppilas). Summasta 40 % (545 000 euroa) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (817 500 euroa) on varaus käyttötalouteen, sisältäen mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Ateriapalvelukustannukset ovat noin 160 000 euroa/vuosi. Kustannukset jakautuvat arviolta seuraavalla tavalla: Perusopetuksen ateriat (lounas) 145 000 euroa ja esiopetuksen ateriat (lounas, välipala) 15 000 euroa. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,40 euroa/m²/kk.

Väistötilat

Rakentaminen vaiheistetaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennuksen 2 työt. Ruokalarakennus on käytössä rakennustöiden ajan. Rakennuksessa 1 sijaitsevat henkilökunnan ja oppilashuollon tilat ovat käytettävissä vaiheessa 1, jonka jälkeen ne siirtyvät rakennukseen 2. Ruokalarakennuksen tarve poistuu rakennuksen 2 valmistumisen jälkeen, jolloin se voidaan purkaa. Osa oppilaista siirtyy väistötiloihin rakennustöiden ajaksi. Suunnitelman mukaan luokkien 0-2 oppilaat käyvät koulua käytössä olevissa rakennuksissa ja isommat oppilaat siirtyvät väistötiloihin. Kesällä 2023 valmistuva Pyynikintie 2 tulee toimimaan valmistuttuaan Tampereen koulujen pysyvänä väistötilana niiden perusparannusten tai uudisrakennustöiden ajan. Pysyvän väistötilan rakentaminen vähentää väliaikaisten siirtokelpoisten rakennusten rakentamistarvetta tai vuokrattavien tilojen tarvetta. Tässä tarveselvityksessä esitetään ratkaisua, jossa isommat oppilaat (luokat 3-6) tulevat käyttämään Pyynikintie 2:n koulurakennusta sen perusparannuksen valmistumisen jälkeen. Pyynikintie 2:n perusparannus valmistuu kesällä 2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Lamminpään koulun perusparannus ja uudisrakennus mahdollistavat lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Perusparannetut ja uudet opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin. Koulun oppilashuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi.

Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Oppilaiden on turvallista kulkea kouluun kävellen tai pyörällä. Huoltoajolle suunnitellaan turvallinen yhteys.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun esiopetus sekä alakoulu pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. Koulun uusista ja vanhoista tiloista pyritään saamaan niin monikäyttöisiä kuin se kussakin rakennuksessa on mahdollista. Tiloja voi vuokrata myös iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Lamminpään koulun tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä korjasi perustelutekstistä virheellisen vuosiluvun rakennuksen käyttöönoton osalta. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Matti Tanski, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)