Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

§ 131 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 114 Perusopetuslain 20 a §​ mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjä​rjestelyihin siirtyminen Vuoreksen koulussa, 14.09.2020
§ 115 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaarilan koulussa, 14.09.2020
§ 116 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa, 21.09.2020
§ 120 Pellervon päiväkodin ja koulun AV-järjestelmän kokonaistoimituksen hankinta, 06.10.2020
§ 123 Perusopetuksen nivelvaihevalmennuksen sopimuksen hinnan tarkistaminen 1.1.2021 alkaen, 07.10.2020
§ 127 Lentävänniemen koulun A-osan oppimistilakalusteiden hankinta (minikilpailutus), 12.10.2020
§ 122 Valvonta-aterioiden korvaaminen henkilökunnalle kasvatus- ja opetuspalveluissa v. 2020, 07.10.2020
§ 126 Tampereen kaupungin selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle varhaisvatuksesta Veisun päiväkodissa, 12.10.2020
§ 129 Saamen kielen etäopetusta koskevan sopimuksen hyväksyminen, 15.10.2020
§ 130 Rehtoreiden johtajuuskoulutusta koskevan sopimuksen hyväksyminen, 16.10.2020

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja
§ 149 Tampere Filharmonian hallinnon tilojen kalusteiden hankinta, 22.10.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 106 Liikunta- ja nuorisoyksikön Liikkuva Tampere -lehden hankinta - option käyttö, 21.09.2020
§ 104 Siirrettävien katsomoiden vuokraaminen Suomen Salibandyliitto ry:lle, 11.09.2020
§ 105 Liikunnan projektituki - Tampereen Yritys ry, 16.09.2020
§ 107 Muutos päätökseen: Liikunnan projektituki - Tampereen Seudun Haulikkoampujat ry, 23.09.2020
§ 111 Muutos päätökseen: Liikunnan projektituki - Ilves-Hockey Oy, 15.10.2020
§ 112 Muutos päätökseen: Liikunnan projektituki - Tamhockey Oy, 15.10.2020
§ 113 Muutos päätökseen: Lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen vuonna 2020 , 15.10.2020
§ 109 Ottelu- ja kilpailumaksut Covid-19 -taudin aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen, 13.10.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat kasvatus- ja opetusjohtajan päätöspöytäkirjat:

§ 114 Perusopetuslain 20 a §​ mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjä​rjestelyihin siirtyminen Vuoreksen koulussa, 14.09.2020
§ 115 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaarilan koulussa, 14.09.2020
§ 116 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa, 21.09.2020

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)