Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 101 Oikaisuvaatimus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksupäätöksiin 2021 1021, 2021 1022 ja 2021 1023 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta