Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 102 Oikaisuvaatimus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksupäätökseen 2021 242 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta