Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 112 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2022 938 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta