Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 105 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaisen avun päätökseen 2022 70 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta