Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 107 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen asunnon muutostyöpäätökseen 2022 57 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta