Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 10.8.2022

§ 100 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 15.8.2022.

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pia Nordström ja Ilmari Rostila (varalle Henry Ingraeus).