Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 15.6.2022

§ 81 Oikaisuvaatimus harkinnanvaraisesta kuljetuspalvelupäätöksestä STE 45 2022 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta