Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 15.6.2022

§ 90 Oikaisuvaatimus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksupäätöksiin 2021 1319 ja 2021 1320 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta