Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 15.6.2022

§ 92 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaisesta päätöksestä 2022 113 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta