Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 15.6.2022

§ 94 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelupäätöksestä 2022 84 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta