Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 16.12.2020

§ 211 Oikaisuvaatimus vammaispalvelun päätöksestä 2020 425  (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta