Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 16.12.2020

§ 213 Oikaisuvaatimus vammaispalvelun päätöksistä 2020 4 ja 2020 253 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta