Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 16.12.2020

§ 214 Tiedotusaineisto 16.12.2020 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta