Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 17.2.2021

§ 27 Oikaisuvaatimus harkinnanvaraisesta kuljetuspalvelupäätöksestä 2020 127 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta