Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 17.2.2021

§ 26 Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen päätöksestä 2020 509 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta