Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 17.2.2021

§ 32 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2020 1691 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta