Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 17.2.2021

§ 33 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2021 24 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta