Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 17.2.2021

§ 34 Tiedotusaineisto 17.2.2021 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta