Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 19.5.2021

§ 80 Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen päätöksestä 2021 80 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta