Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 19.5.2021

§ 82 Oikaisuvaatimus säännöllisen kotihoidon maksupäätöksestä 2021 311 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta