Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 19.5.2021

§ 89 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2021 542 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta