Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 19.5.2021

§ 83 Oikaisuvaatimus vammaispalvelun päätöksestä 2021 56 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta