Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 19.5.2021

§ 81 Oikaisuvaatimus vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelän viranhaltijapäätöksestä § 12 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta