Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 21.10.2020

§ 170 Oikaisuvaatimus kotihoidon palvelupäätöksestä 2020 18 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1


Käsiteltävät asiat