Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 21.10.2020

§ 181 Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätöksestä 2020 224 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta


Käsiteltävät asiat