Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 21.10.2020

§ 179 Oikaisuvaatimus vammaispalvelun päätöksestä 2020 89 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta


Käsiteltävät asiat