Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto, kokous 21.10.2020

§ 168 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston kokoukset kevätkaudella 2021 

TRE:5791/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi myös perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston kokoukset kevätkaudella 2021 pidetään kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

keskiviikko 20.1.2021 klo 13.00
keskiviikko 17.2.2021 klo 13.00
keskiviikko 17.3.2021 klo 13.00
keskiviikko 14.4.2021 klo 13.00
keskiviikko 19.5.2021 klo 13.00 ja
keskiviikko 9.6.2021 klo 13.00.

Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastopalvelut, jäsenet, varajäsenet, viranhaltijat

Käsiteltävät asiat