Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

§ 16 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Sote-hankkeiden ajankohtaiset (Tiina Karttunen, Essi Lönnqvist ja Antti Markkola)
  • Asunnottomuuden ja Hipposkylän ajankohtaiskatsaus (Maritta Närhi)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Lauri Seinelä)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Tiina Karttunen, projektipäällikkö Essi Lönnqvist, projektipäällikkö Antti Markkola ja palvelujohtaja Maritta Närhi sekä liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto (Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy) olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)