Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

§ 14 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelä tämän kokouksen ajaksi
  • projektipäällikkö Tiina Karttunen, projektipäällikkö Essi Lönnqvist, projektipäällikkö Antti Markkola, palvelujohtaja Maritta Närhi ja liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto (Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy) § 16 ajaksi
  • palvelujohtaja Mari Patronen § 17-21 ajaksi
  • asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi § 17-20 ajaksi
  • erityisasiantuntija Hanna Hävölä § 21 ajaksi
  • hallintopäällikkö Tuula Haapio § 22 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)