Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 21 Palliatiivinen hoito ja saattohoito ikäihmisten palveluissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:837/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Patronen Mari, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, terveydenhuollon erityisasiantuntija Hanna Hävölä, puh. 041 730 2440, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palliatiivinen hoito on potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Sen tarve kasvaa kroonisten sairauksien edetessä ja kuoleman lähestyessä. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai -päiville.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on 2010-luvulla selvittänyt palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tilaa Suomessa, tuottanut hoidon vaativuuteen perustuvan organisointimallin sekä antanut ikääntyneiden saattohoitoon laatukriteerit. Suurin osa saattohoitoa tarvitsevista voidaan - ja tulee hoitaa - perustasolla. Tämä tarkoittaa heidän omaa elinympäristöään, kuten kotia, tehostetun palveluasumisen yksikköä, vanhainkotia tai vammaispalveluiden yksikköä. Mikäli kuolevan tila on sellainen, että esimerkiksi sairauden aiheuttamien oireiden tai psykososiaalisen kokonaistilanteen hoitaminen edellyttävät erikoistuneempaa osaamista, tulee hänen hoitonsa koordinoida ennakoiden suunnitellusti joko A-, B- tai C-tasolle. Siirtymien eri tasojen välillä tulee olla joustavia ja katkottomia. Pirkanmaalla on laadittu palliatiivisen hoidon palveluketju, ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) palliatiivisen keskuksen konsultaatiotiimi antaa konsultaatiotukea kaikille alueen ammattilaisille. Vaativa erityistason hoito tarjotaan palliatiivisessa keskuksessa ja kuntien perustason palliatiivista hoitoa tuetaan konsultaatioin sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti.

Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluryhmässä on tunnistettu alati kasvava osaamistarve sekä STM:n ohjeistusten ja suositusten mukainen saattohoidon laadun varmistamisen ja kehittämisen vaade.

Jotta pystymme tarjoamaan ikääntyville parhaan mahdollisen hoivan kaupungin eri asumisyksiköissä, kaupunki on lähtenyt kehittämään tätä osaamista. Tammikuussa 2020 työskentelyn aloittaneen erityisasiantuntijan tehtävänä on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen, suunnittelu, koordinointi sekä hoitohenkilökunnan osaamisen varmistaminen Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin alueilla. Lisäksi erityisasiantuntija toimii matalan kynnyksen konsulttina kaikille kotihoidon, asumispalveluiden ja ympärivuorokautisen hoivan sekä sairaalapalveluiden ja vammaispalveluiden yksiköille niin omassa tuotannossa kuin ostopalveluissa. Palliatiivisen ja saattohoidon kehittämiseen on voitu panostaa ja nyt kaupunki on tässä edelläkävijä. Muualla Suomessa ei tiettävästi ole olemassa vastaavaa, eri yksiköiden ja vastuualueiden rajapinnat joustavasti ylittävää asiantuntijatehtävää.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarve kasvaa entisestään väestön ikääntyessä. Tampereen kaupungin saattohoitosuunnitelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ikäihmisten palveluissa merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Erityisasiantuntija Hanna Hävölä ja palvelujohtaja Mari Patronen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mari Patronen, Hanna Hävölä, Kaisa Taimi, Lauri Seinelä, Ritva Luomala, Miia Päivärinta, Johanna Pusa, Liisa Malinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)