Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 11.2.2021

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 7 Mikroskoopin hankinta Suun terveydenhuoltoon pienhankintana, 25.01.2021
§ 15 Hoituki®-ohjelmiston hankinta vastaanottotoimintaan, 03.02.2021

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 6 Avoterapiapalvelujen hankinta v. 2021- 2022, 02.02.2021

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 11 Apteekkipalvelujen hankinta ikäihmisten asumispalveluihin, 12.01.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 33 Erikoislääkäripalvelujen hankinta pienhankintana, Tmi Eija Hietala, 25.01.2021
§ 38 Erikoislääkäripalvelujen hankinta pienhankintana, Tmi Eija Hietala, 31.01.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 5 Erittäin vaativan autetun asumisen hankinta pienhankintana: Mehiläinen hoivapalvelut Oy, 14.01.2021
§ 19 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne päihdeklinikka, 27.01.2021
§ 20 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne päihdeklinikka, 27.01.2021
§ 24 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne päihdeklinikka, 27.01.2021
§ 30 Tampereen kaupungin myöntämän avustuksen käyttö Ruokapankin ruokakasseihin, 27.01.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)