Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 24 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Kehittämisjohtaja Anniina Tirrosen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Hankintojen koulutuspaketti (Virva Palomäki ja Tanja Welin)
  • Tuloksellisuusohjelma (Petri Leiponen)
  • Asiakastyytyväisyys 2019 (Timo Tuurala)
  • Toimenpiteet siirtoviivemaksujen minimoimiseksi (Arto Lemmetty)
  • Katsaus koronavirustilanteeseen (Arto Lemmetty)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämisjohtaja Petri Leiponen, kehittämispäällikkö Virva Palomäki ja suunnittelupäällikkö Timo Tuurala sekä hankintapäällikkö Tanja Welin olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Sirpa Koivisto ja Petri Siuro saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)