Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 27 Katsaus vuoden 2019 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:980/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.6.2019 § 69, että lautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueella tehdyt, lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:

Terveyskeskuksiin maksuttomat lääkärikäynnit työelämän ulkopuolella oleville (TRE:7398/02.04.03/2019)

Terveyskeskusjonojen purkaminen palveluseteleillä (TRE:7153/06.02.00/2019)

Riittävän ostopalvelupsykoterapian tarjoaminen mielenterveyspotilaille (TRE:7253/06.02.00/2019)

Poikien talon perustaminen Tampereelle (TRE:7176/06.02.00/2019)

Omaishoidon palkkioiden korottaminen (TRE:6820/05.00.01/2019)

Joululahjarahan maksaminen pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaville asiakkaille (TRE:6712/05.02.00/2019)

Säännöllisten terveystarkastusten saaminen mielenterveyskuntoutujille (TRE:6713/06.02.00/2019).

Edellä mainittuihin aloitteisiin vastataan vuoden 2020 aikana.

Seuraavat aloitteet on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa  12.9.2019 § 97 ja kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä 18.11.2019 § 178:

Tukipisteen saaminen itsenäisesti asuville vammaispalveluiden asiakkaille (TRE:2383/05.01.05/2019)

Diabeteshoitajan toimen perustaminen diabetesosaamiskeskukseen (TRE:3022/01.00.01/2019).

Edellä mainitut aloitteet on käsitelty loppuun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Katsaus vuoden 2019 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto/Tuire Nyyssönen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)