Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 22 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kehittämisjohtaja Petri Leiponen, kehittämispäällikkö Virva Palomäki ja suunnittelupäällikkö Timo Tuurala sekä hankintapäällikkö Tanja Welin § 24 ajaksi
  • vastaava asiakasohjaaja Marika Luosmala § 25 ajaksi
  • projektipäällikkö Milja Koljonen, palvelujohtaja Maritta Närhi ja vastaava asiakasohjaaja Pilvi Sipiläinen § 31 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)