Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 29 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:8044/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Kaunisto Kalle, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Aluehallintoviraston päätös valvonta-asiassa 15.1.2020
  • Hoitoon pääsyn ja välittömän yhteydensaannin toteutuminen Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueella - selvitys- ja selityspyyntö 13.2.2020
  • Kuntainfo 9a/2019: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020
  • Kuntainfo 1/2020: Koronavirustilanteeseen varautuminen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)