Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 12.3.2020

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 12 Sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelun hankinta, 31.01.2020

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 92 RAI-avainosaaja koulutuksen hankinta ikäihmisten palveluryhmän kotihoidon henkilökunnalle, 11.02.2020
§ 96 Ikäihmisten ryhmäkotimuotoisen tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon hankinnan uudelleenavaus 2020, 11.02.2020
§ 148 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, IKIFIT Oy, 13.02.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 27 Psykoterapiapalvelujen hankinta Psykoterapiapalvelu Katriina Toimi-Porkkalalta, 18.02.2020
§ 28 Mobiilipelien tai pelillisten mobiilisovellusten hankinta Tampereen ammattikorkeakoulusta, 18.02.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 15 Túlka mobiilitulkkauksen hankintasopimuksen jatkaminen, 04.02.2020
§ 37 Psykologin tutkimus ja musiikkiterapeutin arvio, Eteva, 03.03.2020
§ 30 Lyhyet psykoterapiajaksot nuorille, aikuisille ja heidän perheilleen - palvelusetelin sääntökirjan muuttaminen, 27.02.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)