Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

§ 121 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Selvitys digitalisaatiosta (Timo Tuurala)
  • Alueellisten palvelukeskittymien eli hyvinvointikeskusten, lähitorien ja palvelukeskusten tilannekatsaus (Mia Lumio)
  • Maahanmuuttajien omakielisten palvelujen järjestäminen vuonna 2021 (Tanja Miettinen ja Anna Pekkarinen)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Arto Lemmetty)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelupäällikkö Tanja Miettinen, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen ja suunnittelupäällikkö Timo Tuurala olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Amu Urhonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)