Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

§ 119 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelupäällikkö Tanja Miettinen, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen ja suunnittelupäällikkö Timo Tuurala § 121 ajaksi
  • suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 122 ajaksi
  • suunnittelija Kristiina Lehtinen ja kehittämispäällikkö Virva Palomäki § 123 ajaksi
  • projektipäällikkö Milja Koljonen § 124 ajaksi
  • palvelujohtaja Maria Päivänen § 125 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)