Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

§ 138 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:8044/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Kaunisto Kalle, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Palvelujohtaja Maritta Närhen päätös liitteineen: Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun hankinta
  • Kuntainfo 14/2020: Opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan 2. varahenkilön palvelujohtaja Maria Päiväsen päätös: Laitoskuntoutuspalvelujen hankinta
  • Kuntainfo 15/2020: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021
  • Kuntainfo 16/2020: Brexit ja Ison-Britannian uudet eurooppalaiset sairaanhoitokortit
  • Kuntainfo 17/2020: 1.1.2020 Voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)